PT100 Sensors: What are they, and which types are best for your needs?

This is your guide to PT100 sensors, covering applications, accuracy classes, circuit types, and El-Watch products. Find the best solution for your temperature measurement needs. Are you wondering what PT100 sensors are and how they can help you monitor and control temperatures in various processes and environments? Then, you’ve come to the right place! This […]

Minska elkostnaderna med sensorer i ventilationssystem (SV)

Värmeväxlaren i äldre ventilationssystem i byggnader fungerar ofta inte optimalt och resultatet kan bli att enorma mängder både el och pengar går till spillo. Med sensorer installerade i systemet övervakas centrala punkter som ger dig kontroll och överblick och du kan se till att byta ut delar som förhindrar optimal drift. Var lika smart som […]

Reduce electricity costs with sensors in ventilation systems (FI)

The heat exchanger in older ventilation systems in buildings often does not work optimally. The result can be that huge amounts of both electricity and money are wasted. With sensors installed in the system, central points are monitored. This will give you control and an overview, and you can make sure to replace parts that […]

Reducer elomkostningerne med sensorer i ventilationsanlæg (DK)

Varmeveksleren i ældre ventilationsanlæg i bygninger fungerer ofte ikke optimalt, og resultatet kan blive, at enorme mængder af både strøm og penge går til spilde. Med sensorer installeret i systemet overvåges centrale punkter, der giver dig kontrol og overblik, og du kan sørge for at udskifte dele, der forhindrer optimal drift. Vær lige så smart […]