24. mars 2021

Brannpakke prisoversikt

Priser (eks. mva)

Neuron Brannpakke Gateway (datainnsamler)kr 2.990,-
Neuron Brannpakke Sensor kr 799,-
Fraktkr 349,-
Installasjon fastpris*kr 2.514,-
Månedskostnad Neuron Brannpakke Sensor**kr 11,-
Månedskostnad Neuron Brannpakke Gateway**kr 59,-
* Inntil 1,5 time på plass for avklaring, montering og registrering (utover 1,5 time kr 425,- per 30 min). Reisekost: Inntil 50 km t/r eller 1 time (utover 50 km t/r eller 1 time kr 850,- per time). Bom, ferje og parkering kommer i tillegg. Gratis installasjon om kunde verver 3 kunder.
** Det er ingen bindningstid.

Hvor mange sensorer trenger du?

Det er nok med en sensor i hvert skap. Denne overvåker temperatur og om skapdøren er lukket.  Det er utviklet retningslinjer og krav til installasjon av sensorteknologi i elektriske installasjoner og dette skal overvåkes:

Følgende installasjoner skal sikres:

  • Hovedinntak
  • El-skap
  • Fordelingstavler
  • Styreskap

Følgende bygninger skal sikres:

  • Gårdens bolighus (her menes hus som er bebodde)
  • Gårdens driftsbygninger hvor det foregår husdyrproduksjon (inkluderer ikke garasje, stabbur eller redskapshus)
  • Veksthus med vekstlys
  • Andre bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra bolighus, driftsbygninger og veksthus

Hvor mange gateways (datainnsamlere) trenger du?

Målingene fra sensorene sendes til en Neuron Brannpakke Gateway (datainnsamler) som videresender dataene til vår sky på nettet. Datainnsamleren har en dekning som påvirkes av avstand mellom de ulike byggene og hvor sensorene er montert. På store gårdsbruk eller der det er store avstander mellom ulike bygg kan det være behov for mer enn en datainnsamler. Om man leier utstyret vil installatør avgjøre om du trenger flere datainnsamlere uten at det påløper ekstra kostnad for kunden.

Hva skjer om du bestiller for få sensorer eller datainnsamlere?

Installatør gjennomgår behovet for antall sensorer under installasjon og vil installere flere om det er behov for dette for å oppfylle de krav som er satt. Det samme gjelder for antall datainnsamlere. Her vil avstand mellom bygg etc. ha innvirkning på dekningsforhold. Ekstra sensorer og datainnsamlere vil bli lagt til faktura som sendes når utstyret er installert.

Installasjon:

Vi har et landsdekkende nettverk av godkjente installatører som gjennomfører installasjon av dine sensorer i henhold til retningslinjene som er utarbeidet. Vi vil tilstrebe å få gjennomført flere installasjoner på samme sted/region samtidig for å gjøre installasjon så billig som mulig for sluttkunde. Vi vil ta kontakt med kunde om det pga reiseavstand og geografi er vanskelig å finne installatør og sammen med kunde finne en god løsning for dette. Gratis installasjon om kunde verver 3 kunder.