Landbruk

Overvåkning av temperatur i el-anlegg – mer info kommer.

Bygg

Detaljer om bruksområde kommer – følg med.

Industri

Næringsmiddel Høvleri Produksjon Overvåkning av overtrykk Overvåkning av sagblad Prediktivt vedlikehold av motor, pumper, vifter, etc. Overvåking av kjøle- og fryselager

Transport

Dekktrykksovervåkning i store biler – se her.