Minska elkostnaderna med sensorer i ventilationssystem (SV)

Värmeväxlaren i äldre ventilationssystem i byggnader fungerar ofta inte optimalt och resultatet kan bli att enorma mängder både el och pengar går till spillo. Med sensorer installerade i systemet övervakas centrala punkter som ger dig kontroll och överblick och du kan se till att byta ut delar som förhindrar optimal drift. Var lika smart som […]

Reduce electricity costs with sensors in ventilation systems (FI)

The heat exchanger in older ventilation systems in buildings often does not work optimally. The result can be that huge amounts of both electricity and money are wasted. With sensors installed in the system, central points are monitored. This will give you control and an overview, and you can make sure to replace parts that […]

Reducer elomkostningerne med sensorer i ventilationsanlæg (DK)

Varmeveksleren i ældre ventilationsanlæg i bygninger fungerer ofte ikke optimalt, og resultatet kan blive, at enorme mængder af både strøm og penge går til spilde. Med sensorer installeret i systemet overvåges centrale punkter, der giver dig kontrol og overblik, og du kan sørge for at udskifte dele, der forhindrer optimal drift. Vær lige så smart […]