20. januar 2021

Vår historie

Utvikling av kjernekompetanse og teknologi innen trådløs kommunikasjon gjennom mange år har resultert i Neuron sensors, som er vårt fokusområde i tiden som kommer.

  • I 2003 signerte vi vår første forhandleravtale med Felleskjøpet som distributør av Silostyr.
  • I 2006 utviklet vi trådløs kontroll for industrikunder.
  • I 2009 lanserte vi justCARD, noe som har vært økonomisk avgjørende for selskapet og for videre kompetanse og teknologiutvikling.
  • I 2012 startet vi et samarbeid med Vard for overvåkning av koblingspunkter. Dette var utgangspunktet for retningen selskapet nå dreier seg mot.
  • I 2016 utviklet vi den første dekktrykkssensoren (THS).
  • I 2017 inngikk vi en avtale med Volvo om levering av THS.
  • I 2019 lanserte vi Neuron sensors som ble introdusert i flere bransjer. Flere pilotinstallasjoner hos store selskaper ble implementert.
  • Markedet modnes stadig mer for denne typen teknologi og nå i 2021 har vi fått et godt fotfeste innenfor industri, transport og landbruk med våre sensorer.