13. oktober 2021

Overvåking av kjernetemperatur i skrotter/slakt

Alle bedrifter som håndterer og bearbeider kjøtt og slakt vet at feil temperatur vil kunne forringe kvaliteten på sluttproduktet. Feil temperatur kan ødelegge kjøttet og gi store tap for den enkelte produsent. Feil eller for sakte nedkjøling gir dårlig kjøttkvalitet. I tillegg stilles ulike myndighetskrav til dokumentasjon av riktig håndtering og lagringsforhold for næringsmidler. Nedkjølingsprosess og tid skal kunne dokumenteres. Ved å installere Neuron PT100 sensor (produktark) for overvåkning av kjernetemperatur på kjøtt og Neuron Temp Surface sensor (produktark) for måling av romtemperatur fra El-Watch AS kan slakteri overvåke sine skrotter/slakt på en enkel og god måte.

Neuron temperatursensorer måler kontinuerlig:

  • Neuron PT100 måler kjernetemperatur på kjøtt​
  • Neuron Temp Surface måler romtemperatur​
  • Temperatur måles hvert tredje sekund​
  • Sender data annethvert minutt​
  • Umiddelbar datasending ved større endringer​

Verktøy for stikkprøvekontroll

Ved å installere Neuron PT100 sensor for overvåkning av kjernetemperatur på kjøtt og Neuron Temp Surface for måling av romtemperatur fra El-Watch AS kan produsentene på en enkel måte overholde myndighetskravet om detaljert temperaturmåling under nedkjøling.  Det et krav om at dette gjennomføres minimum to ganger per år per produksjonssted.

Daglig drift

Sensorene kan også innføres som et standard verktøy ved nedkjøling av skrotter/slakt. Dette bidrar til god kvalitetskontroll og kan fungere som dokumentasjon ift. myndighetskrav. Det kan i tillegg gi detaljert kunnskap om nedkjølingstiden. Unødig lang nedkjølingstid medfører unødvendig stort energiforbruk.

Driftsleder, operatør eller den bedriften ønsker skal varsles vil få umiddelbar varsling via SMS/email om temperaturer ikke er overholdt eller endres. På denne måten kan bedriften redusere svinn og sikre gode og trygge sluttprodukter til sine kunder.


Ta kontakt med El-Watch AS for bestilling eller mer informasjon:

sales@el-watch.com

Tlf: (+47) 71 66 69 08 – valg 1