7. mai 2021

Overvåking av kjøle- og fryselager

Alle bedrifter som håndterer og bearbeider matvarer vet at feil temperatur vil kunne forringe kvaliteten på varen. Feil temperatur kan ødelegge varen og gi store tap for den enkelte produsent. I tillegg stilles ulike myndighetskrav til dokumentasjon av riktig håndtering og lagringsforhold for næringsmidler.

Ved å installere Neuron Air Humidity sensor (produktark) fra El-Watch AS kan næringsmiddelbedrifter overvåke sine kjøle- og fryselager.

Neuron Air Humidity sensor måler kontinuerlig:

  • Temperatur og luftfuktighet måles hvert 30. sekund
  • Sender data annethvert minutt
  • Umiddelbar datasending ved større endringer

Ved å installere Neuron Air Humidity sensor vil bruker kunne få en fullstendig logg av temperatur og luftfuktighet som dokumenterer korrekt lagring. Dette bidrar til god kvalitetskontroll og kan fungere som dokumentasjon ift. myndighetskrav.

Driftsleder, vedlikeholdsleder, operatør eller den bedriften ønsker skal varsles vil få umiddelbar varsling via SMS/email om temperatur eller luftfuktighet ikke er overholdt eller endres. På denne måten kan bedriften redusere svinn og sikre gode og trygge sluttprodukter til sine kunder. 


Ta kontakt med El-Watch AS for bestilling eller mer informasjon:

sales@el-watch.com

Tlf: (+47) 71 66 69 08 – valg 1