5. mai 2021

Overvåkning av overtrykk

Overtrykk forhindrer forurensing av rene rom. Det er et myndighetskrav i flere industrier at luft fra urene rom skal hindres i å nå rene rom med produksjon.

Ved å installere Neuron Differantial Pressure sensor (produktark) fra El-Watch AS kan bedrifter sikre kontinuerlig overvåkning av dette.  Den trådløse sensoren måler differansetrykk mellom to trykkporter. Sensoren måler også temperatur. Innstøpt magnet sikrer enkel installasjon.

Med vår løsning får du:

  • Kontinuerlig overvåkning
  • Måling hvert 30. sekund og sending av data annethvert minutt
  • Umiddelbar datasending hvis trykkending på 10 Pa (0,1 mbar)
  • Dokumentasjon av overholdelse av myndighetskrav og logg av trykkdata

Driftsleder, vedlikeholdsleder, operatør eller den bedriften ønsker skal varsles vil få umiddelbar varsling via SMS/email om overtrykket ikke er overholdt eller om overtrykket faller. Dette gjør at bedriften raskt kan sette i gang tiltak for å hindre forurensing av det rene rommet. Dette kan inkludere gjennomføring av vedlikehold eller skifte av filter i ventilasjonen. På denne måten kan bedriften sikre at myndighetskrav overholdes, redusere svinn og sikre gode og trygge sluttprodukter til sine kunder. 


Ta kontakt med El-Watch AS for bestilling eller mer informasjon:

sales@el-watch.com

Tlf: (+47) 71 66 69 08 – valg 1