7. mai 2021

Overvåkning av sagblad

Det er en kjent problemstilling i høvleri at høy temperatur på sagblad gjør at sagbladet mister strekk. Dette fører igjen til at sagblad må skiftes. Slike sagbladskifter fører til stans i produksjonen og reduksjon av produksjonskapasiteten.

En annen utfordring er at man uten overvåkning av temperatur på sagbladet ikke kjenner den reelle hastigheten sagen tåler. Har sagen høyere kapasitet og kan sagen kjøres med mer last? Ved å installere Neuron IR sensor (produktark) fra El-Watch AS kan bedrifter sikre kontinuerlig overvåkning av sine sagblad.

Med Neuron IR sensor får kunden:

  • Kontinuerlig måling av temperatur på avstand
    • Måling annethvert minutt – i 7 år
    • Enkel montering med magnet – en sensor per sagblad
    • Styr sagbladhastigheten slik at sagbladet ikke blir med enn +35°C
    • Mulig å sette alarm-grenser for varsling uten å se på målinger i app

Med Neuron IR sensor vil driftsleder, vedlikeholdsleder, operatør eller den bedriften ønsker få full kontroll på temperaturen på sagbladet. Bytte av sagblad kan kontrolleres til å skje i pauser eller etter arbeidstid. Dette vil bidra til å maksimere produksjonskapasiteten på saga og dermed gi økt lønnsomhet. Enkelte kunder har opplevd opp til 50% økning i produksjonskapasiteten ved å installere vår løsning for temperaturovervåkning.   

Les om Talgø Møretre sin erfaring med vår sensorløsning: Sparer millioner på å bruke sensorer (woodworkscluster.no).


Ta kontakt med El-Watch AS for bestilling eller mer informasjon:

sales@el-watch.com

Tlf: (+47) 71 66 69 08 – valg 1