7. mai 2021

Prediktivt vedlikehold av motor, pumper, vifter, etc.

De fleste produksjonsbedrifter har et stort antall motorer, pumper, vifter og lignende som er helt kritisk for at bedriften skal kunne gjennomføre sin produksjon. Store ressurser blir brukt på vedlikehold og investeringer i nytt produksjonsutstyr. Stans i produksjonen har ofte store konsekvenser for leveringsdyktighet og lønnsomhet.

Ved å installere Neuron Vibration sensor (produktark) fra El-Watch AS kan bedrifter sikre kontinuerlig overvåkning av kritisk utstyr.  Den trådløse sensoren måler vibrasjon og overflatetemperatur. Innstøpt magnet sikrer enkel installasjon.

Med vår løsning får du:

  • Kontinuerlig måling av vibrasjon og overflate-temperatur
  • Enkel montering med magnet – en sensor per motor
  • Lær «normalen» ved å kjøre en uke uten alarmer
  • Sett alarm-grenser etter å ha lært hva som er normalt
  • Varsling på e-post, push-varsel eller SMS hvis målingene er over grenser

Ved å installere Neuron Vibration sensor vil bedriften kunne identifisere endringer som gir tidlig indikasjon på feil. Vedlikeholdspersonell eller operatører kan dermed sjekke motorer, pumper eller vifter som gir alarm. Dette kan bestå av å fjerne ting som sitter fast, feste ting som har løsnet, utføre vedlikehold eller bytte og skifte av utstyret i sin helhet. Med vår sensorløsning oppnår bedrifter effektiv feilsøking, mer oppetid og økt levetid på kritisk utstyr.


Ta kontakt med El-Watch AS for bestilling eller mer informasjon:

sales@el-watch.com

Tlf: (+47) 71 66 69 08 – valg 1