justCARD Roughline

Datamaskin

PW-ON bryter på datamaskin lyser rødt.

 • Trykk inn PW-ON bryter for å starte datamaskin.

PW-ON bryter på datamaskin lyser ikke.

 • Se om strømforsyning ved datamaskin lyser grønt.
 • Sjekk strømkabel.
Restart datamaskin med PW-ON bryter, eller restart hele terminal.  

Skjerm

Avslått

 • Trykk powerknapp, nederst knapp til høyre bak skjerm.

Ikke signal

 • Sjekk signalkabel fra skjerm til datamaskin i bunn av chassis

Datamaskin avslått

 • Lyser ikke PWR led på datamaskin, se feilsøking for datamaskin.

Betalingsterminal

Avtale ikke signert med Teller/Elavon.

 • Ta kontakt med Teller/Elavon og signere en avtale (Behøver BAX nummer)
Ustabil nettlinje lokalt.

 • Kontakt din nettverksleverandør.

Skriver

Skriver uten strøm.

Har ikke papir.

 • Trykk “Feed” ved grønn powerled.
  Send inn nytt papir.

Papirjam.

 • Koble fra strøm. Fjern alt papir.
  Sett på strøm og send papir inn i skriver på nytt.
Papir feil vei.

 • Snu papirrull. Papir skal komme ned i forkant av skriver.

Feil type papir.

 • Er papiret termisk?
  Bytt papir.

Annet

Brudd med relekort

 • Sjekk kabling og lys på relekort.
  Koble fra USB-kabel i 10 sek.

Ikke styrestrøm til relekort

 • Sjekk 24VDC strømforsyning.
 • Slå av PC og slå ut sikringer i 10 sekunder (restart)
 • Kontakt El-Watch
Ikke strøm til IO-kort

 • Sjekk 24VDC strømforsyning.

justCARD Highline

Datamaskin

Avslått datamaskin.

 • Slå på datamaskin med bryter ved minnepinne.

Har ikke strøm.

 • Se om strømforsyning lyser grønt.
  Sjekk strømkabel.
Restart datamaskin med bryter, eller restart hele terminal. 

Skjerm

Avslått

 • Trykk powerknapp, nederst knapp til høyre bak skjerm.

Ikke strøm

 • Sjekk at strømforsyning IKKE merket EGSTON er koblet til stikk.
  Vri litt opp og ned for å sjekke om de kan være dårlig kontakt.

Ikke signal

 • Sjekk signalkabel fra skjerm til datamaskin i bunn av chassis

Datamaskin avslått

 • Lyser ikke PWR led på datamaskin, se feilsøking for datamaskin.

Betalingsterminal

Ta strømmen fra betalingsterminal (kontakt merket “EGSTON”) i 10 sekunder.
Kort stukket lengere enn fysisk mulig, makt brukt.

 • Prøv å ta ut kort med nebbtang og restart betalingsterminal.
  Kortleser må sannsynligvis byttes.
Avtale ikke signert med Teller/Elavon.

 • Ta kontakt med Teller/Elavon og signere en avtale (Behøver BAX nummer)
Ustabil nettlinje lokalt.

 • Kontakt din nettverksleverandør.

Skriver

Skriver uten strøm.

Har ikke papir.

 • Trykk “Feed” ved grønn powerled.
  Send inn nytt papir.

Papirjam.

 • Koble fra strøm. Fjern alt papir.
  Sett på strøm og send papir inn i skriver på nytt.
Papir feil vei.

 • Snu papirrull. Papir skal komme ned i forkant av skriver.

Feil type papir.

 • Er papiret termisk?
  Bytt papir.

Annet

Ikke kontakt med relekort

 • Sjekk kabling og lys på relekort.
  Koble fra USB-kabel i 10 sek.

Ikke styrestrøm til relekort

 • Sjekk 24VDC strømforsyning.
Ikke strøm til IO-kort

 • Sjekk 24VDC strømforsyning.

Verdikortleser

Kortleser mangler strøm.

 • Se om kortleser lyser rødt der kablene er festet.

Kort står fast i kortleser

 • Koble fra strøm og roter hjul manuelt.
Kort med for lav verdi.

 • Kunden skal ha fått mulighet til å fylle opp for beholde kortet.
  Ingen feil.

Kort med utgått gyldighetstid.

 • Gyldighetstid kan justeres og deaktiveres.
  Ingen feil.

Defekt kort.

Tom for kort.

 • Fyll opp dispenser.

Kort feil vei i dispenser.

 • Sjekk at chip peker opp og frem på alle kort i dispenser.

Feil verdikort.

 • Alle verdikort må være kjøpt fra El-Watch.