Tilstandsbasert overvåking for smart og effektivt vedlikehold
Er du lei av uforutsette driftsstans og kostbare reparasjoner på utstyr? Da kan tilstandsbasert overvåking være løsningen du trenger. Med prediktivt vedlikehold kan du forutse potensielle problemer før de oppstår, og dermed redusere nedetid og øke oppetiden.

Hva er tilstandsbasert overvåking?

Tilstandsbasert overvåking betyr å overvåke utstyret ditt kontinuerlig for å registrere endringer i tilstanden. Dette kan omfatte vibrasjonsmålinger, temperaturmålinger og overvåking av energiforbruk. Ved å analysere disse dataene kan du identifisere avvik fra normal drift og forutse potensielle feil før de oppstår.

Hvorfor er tilstandsbasert overvåking viktig?

Tilstandsbasert overvåking kan bidra til å forlenge levetiden til utstyret ditt, redusere nedetiden og øke produktiviteten. Ved å forutse feil og planlegge vedlikehold på forhånd kan du unngå kostbare reparasjoner og unødvendig nedetid. I tillegg kan tilstandsbasert overvåking gi deg bedre oversikt over energiforbruket ditt og hjelpe deg med å identifisere potensielle besparelser.

H2: Hvordan fungerer tilstandsbasert overvåking?

Tilstandsbasert overvåking fungerer ved å installere sensorer på utstyret ditt og koble dem til et overvåkingssystem. Sensorene registrerer data om tilstanden til utstyret, og overvåkingssystemet analyserer disse dataene for å identifisere avvik fra normal drift. Når avvik oppdages, vil systemet sende et varsel til operatøren eller vedlikeholdsavdelingen, som kan ta nødvendige tiltak for å forhindre at avviket utvikler seg til en alvorlig feil. Dette kan for eksempel være å foreta en inspeksjon eller reparasjon før det oppstår en driftsstans.

Hva kan du overvåke med tilstandsbasert overvåking?

Med tilstandsbasert overvåking kan du overvåke en rekke utstyr og systemer, inkludert:

 • Prediktivt vedlikehold
 • Lagerovervåking
 • Overvåking av gearbox og gear
 • Overvåking av vifter og pumper
 • Overvåking av motor og generator
 • Overvåking av likeretter
 • Kabelovervåking
 • Pumpeovervåking
 • Overvåking av kjølevannspumpe og kjølevannskrets
 • Temperaturovervåking av gear, vifter, motor, pumper og generator
 • Temperaturovervåking i el-skap og sikringsskap
 • Frostsikring
 • Motorovervåking
 • Monitorering av utstyr som vibrasjon og overflatetemperatur
 • Vibrasjonsmåling og vibrasjonsovervåking
 • Smart vedlikehold med trådløse sensorer for vibrasjonsovervåking
 • Anomalideteksjon og brukerbasert vedlikehold
 • Moderne vedlikehold for økt levetid på utstyr, økt oppetid, økt produktivitet og økt bærekraft

Hva er fordelene med tilstandsbasert overvåking?

Tilstandsbasert overvåking gir en rekke fordeler, blant annet:

 • Økt oppetid: Ved å identifisere potensielle problemer på et tidlig stadium, kan vedlikeholdsavdelingen iverksette tiltak før det oppstår en driftsstans. Dette gir mindre nedetid og økt produktivitet.
 • Redusert vedlikeholdskostnader: Ved å ha en kontinuerlig overvåking av utstyret, kan du identifisere og reparere mindre problemer før de utvikler seg til større feil. Dette kan redusere vedlikeholdskostnadene og forlenge levetiden til utstyret.
 • Bedre sikkerhet: Tilstandsbasert overvåking kan bidra til å forhindre alvorlige ulykker og skader på mennesker og utstyr ved å identifisere potensielle farer før de oppstår.
 • Økt bærekraft: Ved å redusere nedetiden og forlenge levetiden til utstyret, kan tilstandsbasert overvåking bidra til å redusere miljøbelastningen og øke bærekraftigheten til bedriften.

Hva slags utstyr kan overvåkes med tilstandsbasert overvåking?

Med tilstandsbasert overvåking kan du overvåke en rekke utstyrstyper, inkludert:

 • Gearkasser
 • Gear
 • Vifter
 • Pumper
 • Motorer
 • Generatorer
 • Likerettere
 • Kjølevannspumper
 • Kjølevannskretser
 • Kabler
 • Overflate- og temperaturovervåking av gear, vifter, motorer, pumper, generatorer, El-skap og sikringsskap.

Hvordan kan tilstandsbasert overvåking hjelpe med smart vedlikehold?

Tilstandsbasert overvåking kan hjelpe bedrifter med å implementere smart vedlikehold ved å identifisere potensielle problemer på et tidlig stadium og iverksette tiltak før det oppstår en driftsstans. Med trådløse sensorer kan du samle inn data fra utstyret ditt og bruke maskinlæring og AI-algoritmer for å identifisere mønstre og avvik. Dette kan hjelpe deg med å planlegge vedlikeholdsrutiner og forbedre effektiviteten til vedlikeholdsavdelingen.

Download PDF

Get started

Client