Minska elkostnaderna med sensorer i ventilationssystem (SV)

Värmeväxlaren i äldre ventilationssystem i byggnader fungerar ofta inte optimalt och resultatet kan bli att enorma mängder både el och pengar går till spillo. Med sensorer installerade i systemet övervakas centrala punkter som ger dig kontroll och överblick och du kan se till att byta ut delar som förhindrar optimal drift. Var lika smart som Frank!